Stockholms anarkistiska bokmässa arrangerade ett bord med svenska anarkistiska böcker, tidskrifter och affischer på det stora internationella anarkistiska mötet i St Imier, Schweiz, i augusti 2012. Mötet hölls då den så kallade Anarkistiska internationalen grundades i St Imier år 1872. Mer information om mötet finns här.