Ett tråkigt besked

Efter en tids tvekan har vi tyvärr kommit fram till att vi måste ställa in årets anarkistiska bokmässa.

Vi kan säga att det finns tre övergripande skäl till detta (även om de inte oberoende av varandra):

-För liten arrangörsgrupp
Då flera av oss som inblandade väldigt upptagna med andra engagemang blev det helt enkelt mer jobb per arrangör än vad vi i slutändan har tid och ork till.

-Tunt program
Till årets bokmässa hade vi i dagsläget ovanligt få anmälda bokbord, få seminariepunkter och vad som i sin helhet såg ut att bli ett tunt program.

-Ekonomiska skäl
Omkostnaderna för årets bokmässa har av olika skäl blivit större än vad vår lilla ekonomi såg ut att mäkta med.

Sammantaget gör detta att vi insett att vi inte kommer kunna arrangera en bokmässa som lever upp till tidigare års arrangemang och att vi därför föredrar att ställa in.

Vi är väldigt ledsna för detta. Vi hoppas att det till nästa år ska komma nya personer som har lust att driva anarkistiska bokmässan vidare i Stockholm.

Kamratligen

Anarkistiska bokmässan