Sverige har en lång historia av anarkistisk organisering. För att ge en första överblick, har vi sammanställt en länksamling. Även om inte alla de följande grupperna och organisationerna är uttalat anarkistiska har de alla på ett eller annat sätt haft en viktig del i anarkismens historia i Sverige:

Anarchopride
anarkisterna.com/anarchopride.

Anarkisterna.com, texter, diskussioner och webbradio
www.anarkisterna.com.

Anarkistiska Studier Förlag och skriftserien Anarkism
anarkism.nu.

Arbetaren, syndikalistisk veckotidning
Wikipedia.

Batkogruppen och Tidningen Dissident
www.batko.se.

Blackwell’s International Encyclopedia of Protest and Revolution entry: Anarchism in Sweden.

Brand – anarkistisk tidning sedan 1898

www.anarkistisktidning.org.
www.tidningenbrand.se.

Motkraft, nyhetssajt och resursbas av och för aktivister
www.motkraft.net.

SAC-Syndikalisterna
www.sac.se.
Wikipedia.

SUF, Syndikalistiska ungdomsförbundet
www.suf.cc.
Wikipedia.

Svarta bandet – nominera årets antikapitalistiska kämpar!
svartabandet.wordpress.com.

Yelah, frihetlig nättidning
www.yelah.net.