Lördagen den 16 juni 2012 arrangeras Stockholms Anarkistiska Bokmässa. Bokmässan kommer att innehålla svenska och internationella bokbord, paneldiskussioner, workshops, folkkök med mera.

Vi vill med en anarkistisk bokmässa lyfta fram våra analyser, utbyta erfarenheter och skapa samarbeten. På köpet lär vi avliva en del fördomar om anarkister. Vår tanke är att bokmässan ska vara öppen och utåtriktad: den ska vända sig till alla intresserade – från inbitna aktivister till nyfikna pensionärer. Vi kommer även arbeta för att nå kamrater och grupper runt Östersjön, och det kommer finnas tid avsatt för att knyta kontakter mellan aktivister, förlag och redaktioner.

Arbetet är på god väg men vi behöver alltid fler som vill hjälpa till. Vi har arbetsgrupper som sysslar med till exempel ekonomi, programplanering, boende, mediekontakter, propagandamaterial, transporter. Vi söker även tolkar och barnvakter.

Vill du medverka i arbetet före och/eller under bokmässan eller har du frågor om arrangemanget och bokning av bord, kontakta: book[at]anarchistbookfairsweden.se