Det finns en mängd saker att göra för att ro i land med bokmässan, vi behöver samla in pengar, distribuera informationsmaterial, översätta texter och diskussioner, passa barn, städa och så vidare. Vi kommer ha arbetsuppgifter åt alla och envar och all hjälp uppskattas!

Ifall du har tid och ork att bidra med, hör av dig till:
book[at]anarchistbookfairsweden.se.

Pengar

En bokmässa kostar pengar: vi måste hyra lokalen osv. Om ni kan bidra med några kronor är vi väldigt tacksamma!

Inom Sverige:
Plusgiro 87 38 97 –3 (jord och frihet)
Märk talongen Stockholms anarkistiska bokmässa

Internationellt:
IBAN SE12 9500 0099 6034 0873 8973
BIC NDEASESS
Nordea, Sweden
To: Anarchist Bookfair Stockholm

Solidaritetsboende

Vi behöver sovplatser för våra gäster! Om ni har plats för kamrater som kommer till Stockholm för bokmässan hör av er:
book[at]anarchistbookfairsweden.se
Tack på förhand!