*** BOKMÄSSA 2011 ***


Bokbord

15 fot distro (Sverige).
ABC St. Petersburg (Ryssland).
ABC Stockholm/Malmö (Sverige).
Active Distribution (UK).
Agera distribution (Sverige).
AK Press (UK/USA).
Alpine Anarchist Productions (Österrike).
Amalthea bokkafé (Sverige).
Anarchist Movement Against Prisons/AMAP (Sverige).
Arbetaren / Arbetaren Zenit (Sverige).
Ardent Press (USA).
BARRiKade (Tyskland).
Bergatrollen (Sverige).
Bez Granits (Baltikum).
Bokcafét i Jönköping (Sverige).
Bokcafé Projektil (Sverige).
Bokhandeln Info (Sverige).
Bokkafé Vulgo (Sverige).
Brand (Sverige).
ETC (Sverige).
Federativs (Sverige).
Fire and Flames (Tyskland).
Fuel for Fury (Finland).
Icarus Project (USA).
India Däck bokcafé (Sverige).
Ingen människa är illegal (Sverige).
Jord & Frihet (Sverige).
Justseeds Artists’ Cooperative (USA).
Libertalia (Frankrike).
Libertære Socialister (Danmark).
Metsätähti-kollektiivi (Finland).
Motmakt (Norge).
Musta Pispala & Mustikki-distribution (Finland).
Nätverket Linje 17 (Sverige).
Planka.nu (Sverige).
PM Press (USA).
Solidaritetsföreningen K’inal (Sverige).
Stockholms LS – SAC-Syndikalisterna (Sverige).
Symbiosis distro (Finland).
Syndikalistiskt Forum (Sverige).
Syndikalistiska Ungdomsförbundet, SUF (Sverige).
TankeKraft (Sverige).
The Store of B (Sverige).
Unrast (Tyskland).
Verbal förlag (Sverige).
VSE Media (Sverige).
Void Network (Grekland).
Wald Tapes & Zines (Tyskland).
xbrigadenx (Sverige).
Yelah (Sverige).

Program

Några evenemang är på svenska, några på engelska (se under respektive rubrik). Visköversättningar kan organiseras på plats. I vissa fall kan språket också ändras spontant enligt publikens behov.

SEMINARIERUM

10-12 Från vem skall vi skyddas?
Svenska

Säkerhet är viktigt för Europa. Stockholmsprogrammets formuleringar tydliggör ett större statligt intresse att skänka sina medborgare säkerhet inom Europa, samtidigt som dess gränser ytterligare skall bli säkrare. Men vad betyder detta i praktiken? Vi vill lyfta fram ideologin bakom förvisningen av romer, hur en militariserad gräns och organisationer som Frontex kan motiveras och vem som profiterar från den europeiska situationen när kontinentens inre gränser privatiseras.

12-13 Kvinnan och den ökande fascismen i Europa
Svenska

Föreläsning och diskussion med Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet.

13-15 Praktiskt antifascistiskt arbete – erfarenheter, fokus och strategier
Engelska

De rasistiska partierna runt om i Europa har vunnit mark de senaste åren, de fascistiska rörelserna på gatorna är ännu aktiva samtidigt som murar byggs kring Europa. Vart ska den antifascistiska rörelsen rikta fokus när den möter motstånd på så många fronter? En paneldiskussion mellan aktivister från bland annat Frankrike, Tyskland och Danmark för att utbyta erfarenheter och för att flytta fram våra positioner.

15-16 Den arabiska våren och den frihetliga vänstern
Svenska

Samtal om upproren i Nordafrika och Mellanöstern 2011. Moderator: Anthony Fiscella. Inbjudna talare: Mattias Gardell och Christina Lindström.

16-18 Greklands anarkister
Engelska

På grund av sin relativa styrka och sitt inflytande på den nationella politiken har grekiska anarkister fått mycket uppmärksamhet under de senaste åren, både från den internationella anarkistiska rörelsen och mainstream-medier. Tasos Sagris, medlem av Void Network och en av redaktörerna till boken We Are an Image from the Future: The Greek Revolt of December 2008 kommer prata om anarkism i Grekland och svara på frågor från publiken.

WORKSHOPRUM

10-11 Husockupationer – hur gör man?
Svenska

Idéer och praktiska tips om hur man fixar egna lokaler och egen bostad.

11-12 Ikarusprojektet: Att navigera mellan briljans och vansinne
Engelska

Sascha Scatter, medgrundare of Ikarusprojektet, ett nätverk av radikala aktivister diagnostiserade med “psykiska sjukdomar” startar sin Europaturné med en presentation och diskussion om en av Nordamerikas mest framgångsrika radikala initiativ under 2000-talet.

12-13 Radikalt/anarkistiskt föräldraskap
Svenska

En workshop om hur det är att vara förälder och anarkist. Diskussioner och tips kring hur man ska kunna bygga en vardag med sunda värderingar för sina barn och hur man ska lösa problem som kan uppkomma.

13-14 Lokal organisering
Svenska

Medlemmar av Nätverket Linje 17, ett nätverk av lokala initiativ längs den södra delen av Stockholms tunnelbanelinje 17, presenterar sitt projekt och modererar en diskussion om lokal organisering, dess möjligheter och utmaningar.

14-15 Anarkistisk organisering i Norden: Motmakt och Libertære Socialister
Svenska/Engelska

Under de senaste åren grundades två ambitiösa frihetliga socialistiska projekt inom Norden som bygger på solidaritet, direkt demokrati och direkt aktion: Norges Motmakt och Danmarks Libertære Socialister. Medlemmar från båda organisationerna kommer presentera och diskutera sina uppfattningar av frihetlig socialism, deras relation till anarkism, och av hur man kan bygga sociala rörelser.

15-16 Att radikalisera staden: om den anarkistiska queerfeministiska rörelsen i Göteborg
Svenska

Bokkafé Vulgo berättar om den anarkistiska queerfeministiska rörelsen i Göteborg och om organisering för att motverka kommersialisering av staden. Filmvisning och samtal!

16-17 No border-läger
Svenska

Information om det transnationella No Border-läger som kommer ordnas i Stockholm 2012 samt om No Border-lägret i Bulgarien den 25-29:e augusti 2011.

17-18 Vi har rätt
Svenska

Är du less på att ta skit på jobbet? “Vi har rätt” är en arbetsplatsworkshop om dina grundläggande “rättigheter” på arbetsplatsen och vad man gör åt problemen.

SOFFAN

10-11 Anarkism och teknologi
Engelska

Teknologi är ett omdebatterat ämne bland anarkister. Vid sidan av polemiska inlägg finns det viktiga och seriösa debatter om förhållandet mellan teknologi och anarki. I den här workshopen ska olika perspektiv lyftas fram och diskuteras. Modererad av aktivister från Finlands Metsätähti-kollektiv.

11-12 Vad är anarkism?
Svenska

Träffa svenska anarkistiska aktivister för att snacka om vad det egentligen är vi håller på med!

12-13 Musik: Mina Systrar och U.P.A.
Musikprogram med förra årets favoriter samt vänner!

13-14 Musik: We Should be Hippies
Finaste antifolk från Tyskland!

14-15 Mutualism
Svenska

En introduktion till Pierre-Joseph Prodhon och Mutualismen med Emil Johansson.

15-16 Vad är SAC, maffia eller fackförening?
Svenska

I samband med arbetsplatskampen hos nobelklubben Berns anklagades SAC-Syndikalisterna för mycket, bland annat maffiametoder. SAC-aktivister berättar sin historia.

16-17 Machnorörelsen
Svenska

En introduktion till machnovisterna och Ukrainas anarkistiska historia fram till boljsevikernas maktövertagande med Sveriges alldeles egen Machno-expert Mikael Eriksson.

17-18 Nya anarkistiska böcker
Svenska

Mathias Wåg kommer presentera antologin I Stundens Hetta med 58 texter skrivna av autonoma aktivister mitt i en pågående kamp. Alla handlar om att mitt i den brådskande situationen förstå vad som händer, vart man vill ta sig och vilka medel som är effektiva för att nå dit. Boken innehåller texter av Class War, Wu Ming, Vita Overallerna, Disobbedienti, Osynliga Partiet, Den Osynliga Kommittén, Tiqqun, Free Association, Turbulence, CrimethInc, No Border, Antifascistisk Aktion, Avanti mfl.

MÖTE & FILMRUM

10-11 Anarkism och studier
Svenska

Studieverksamhet och självskolning har varit en av nycklarna i utvecklingen av hela arbetsrörelsen och framför allt inom den frihetliga delen av arbetarrörelsen. Under denna workshop tittar vi närmare på olika former av studieverksamhet, hur man organiserar en utbildning, ekonomi etc.

11-12 Var är Arbetaren på väg?
Svenska

Under den senaste tiden har det funnits många kontroversiella diskussioner kring SAC:s veckotidning Arbetaren. Kom och möt några av Arbetarens redaktörer för att diskutera tidningens arbete och visioner.

12-13 Unga och osäkrade
Svenska

SUF StorStockholm har påbörjat en kampanj för att uppmärksamma och informera om ungas taskiga situation på arbetsmarknaden. Trenden idag är att korttidsanställa ungdomar, utan att de vet sina rättigheter, där de tvingas jobba i en kass arbetsmiljö. SUF-aktivister kommer ta upp hur det ser ut idag och ge praktiska tips på hur man kan förbättra sin arbetssituation.

13-14 Möte för Sveriges Förenade Bokhandlar
Svenska

Sveriges Förenade Bokhandlar är ett nätverk av socialistiska bokhandlar och bokcaféer runt om i Sverige. Vi kommer att diskutera samarbeten, erfarenheter och eventuella problem kring att driva bokhandlar och bokcaféer och hur vi kan hjälpa varandra med olika grejer.

14-15 Film: Om bergen faller sönder – En suggestiv berättelse om uranjakt i de svenska fjällen (Klara Sager, Sverige, 2011)
Svenska

Barbro har en lanthandel i Hotagsfjällen i nordvästra Jämtland. Mycket förändrar sig när uran hittas i närheten. Filmen handlar om Barbros affär som är byns mötesplats, om bybornas kollision med företaget och om kärnkraftens dolda sidor. Regissören Klara Sager kommer försöka vara på plats eller skicka en presentationstext.

15-16.30 Film: Som en pascha (Sverige, 2010)
Svenska och engelska

En dokumentär om Tysklands största bordell, Pascha, i Köln. Regissören Svante Tidholm kommer försöka vara på plats och svara på frågor!

16.30-18 Film: Arna’s Children (Juliano Mer Khamis and Danniel Danniel, Israel/Nederländerna, 2004)
Arabiska och hebreiska med engelsk text

Filmen berättar om teatergruppen som grundades i Jenin, Västbanken, av Juliano Mer Khamis, sonen till en judisk mamma och en arabisk pappa. Filmen visas till minne av Juliano Mer Khamis som mördades i Jenin den 4:e april 2011.

UTSTÄLLNINGSRUM

Veganflava (Stockholm): Gatukunst goes anarkistisk bokmässa.

———————————

*** BOKMÄSSA 2010 ***

Bokbord

Federativs förlag.
SAC.
Bokhandeln INFo.
Anarkistiska Studier.
ABC Stockholm.
PM Press.
Alpine Anarchist Productions.
AK Press.
Fire and Flames.
CIRA, Lausanne.
Metsätähti-kollektiivi (FIN).
Normal förlag.
VSE Media.
15 Fot Distro.
Abolishing the Borders from Below.
Active Distribution.
Brand.
CrimethInc. Ex-Workers’ Collective.
Freie ArbeiterInnen Union (FAU).
Fria Tidningar.
Graswurzelrevolution.
IWW UK.
Yelah.
India Däck Bokcafé.
Agera distribution.
Bokcafét i Jönköping.
Workers Solidarity Movement.
Amalthea Bokkafé.
Mana.
Unrast Verlag.
Hallongrottan.
Catholic Worker Movement.
Hyeena Publishing (FIN).
Princesa Pirata (FIN).
Ockupationsministeriet.
Symbiosis-distro (FIN).
Muutosvoima.
Det vita fältet: samtida forskning om högerextremism.
Gotlands Svarta Får.
ABC Orkan.
Punamust.
Trojka Publishing House.
Avtonomija.
Ingen människa är illegal Stockholm.
Bez Granits.
Syndikalistiskt Forum.
Fuel Collective.
planka.nu.
Roh-Nin.

Program

PANELDISKUSSIONER

Paneldiskussion 1, kl 10-12

Kan anarkister hjälpa till i tider av ekonomisk kris?
Om anarkosyndikalism, arbetsrätt och arbetsplatskamp.

Aktivister diskuterar relevansen av anarkistiska ideal och principer för att organisera sig på arbetsplatsen, utmana ekonomiska orättvisor och för att utveckla alternativ till kapitalism och lönearbete. I tider av ständigt ökande nyliberalism kommer diskussionen även att fokusera på arbetares samarbete och solidaritet över nationsgränserna.

Anna-Klara Bratt (mod.)
Doug (IWW UK)
Jona Elings (SAC)
Holger Marcks (FAU-Berlin)
Torfi Magnusson (SAC)

Paneldiskussion 2, kl 13-15

Vad är anarkism?
Om anarkism och dess relevans idag.

För det mesta framställs anarkism i medierna som en hopplös dröm i bästa och som laglöst kaos i sämsta fall. Samtidigt finns det en rik historia som berättar om anarkistiska mål, värderingar och strategier – från kollektiva sammanslutningar till individuell frigörelse, från direkt aktion till ickevåldslig civil olydnad. Diskussionen ger en bild av den historien och skissar på konkreta tillvägagångssätt för ökad rättvisa och frihet i våra liv.

Johanna Asp (anarkistisk aktvist, Malmö)
Brian (CrimethInc.)
Sebastian Kalicha (Graswurzelrevolution)
Deric Shannon (Anarchist Studies Network)
Abbey Willis (mod.)

Paneldiskussion 3, kl 15-17

Varför ordnar anarkister en bokmässa?
Om betydelsen av anarkistisk publicering.

Det finns ett gammalt skämt: “Vad händer när tre anarkister träffas? – De startar en tidning.” Diskussionen handlar om den betydelse som olika publiceringsprojekt – dagstidningar, tidskrifter, press – historiskt sett haft på anarkiströrelsen och för organisering av aktivister generellt. Vi kommer även diskutera de ekonomiska problem som radikala publiceringar stöter på och hur dessa möjligen kan lösas och hur olika projekt kan stödja varandra. Därutöver frågar vi oss vilken betydelse internet har på tryckta medier och på publiceringar generellt.

Jon Active (Active Distribution)
Alexis (AK Press)
Marianne Enckell (CIRA, Lausanne)
Margaret Killjoy (anarchistfiction.net)
Pia Laskar (mod.)

Paneldiskussion 4 / Nätverksmöte, kl 17-19

Anarkism i den baltiska regionen: Att bygga allianser.

En av de främsta anledningarna till att anordna en anarkistisk bokmässa i Stockholm var att tillhandahålla en plats för anarkister runt Östersjön att mötas, utbyta idéer och utveckla kontakter för framtida samarbeten. I det här nätverksmötet vill vi både diskutera de större utmaningar vi står inför i regionen liksom de möjligheter vi tillsammans har att göra skillnad. Diskussionen börjar med individuella perspektiv från olika delar av regionen innan det öppnas upp för en bredare allmän diskussion.

Arnoldas ‘Ninja’ Blumberg (Free University Lithuania)
Matti Hirvonen (anarkistisk aktivist, Tampere)
Krzysztof Krol (Anarchist Federation Poland)
Anna Oehme (mod.)
Veronika (Abolishing the Borders from Below)

Det finns ljudfiler av tre av bokmässans paneldebatter samt ett radioprogram med ljudklipp och grym musik! Det är bara att klicka här!

NÄTVERKSMÖTEN/WORKSHOPS

2pm – 3pm (på svenska/in Swedish)
Nätverksmöte Sveriges bokcaféer
Arr: India Däck Bokcafé och Bokcafét I Jönköping

3pm – 4pm (på engelska/in English)
Gerald Raunig: “The Machines of resistance – Cyborg proletarians and social apparatuses”
A presentation of the book “A Concise Philosophy of the Machine as Social Movement” (New York/Los Angeles: Semiotext(e)/MIT Press 2010)
Org: Michele Masucci and Roh-nin Förlag

4pm – 5pm (på engelska/in English)
“Environment, technology and anarchism”
Org: Symbiosis-distro and Muutosvoima

5pm – 6pm (på svenska/in Swedish)
Rathje Vierth: “Om konsten att läsa en bok i grupp – och få betalt för det”
Rathje berättar om erfarenheter med studiecirklar han hållit i 20 års tid.
Arr: RV

UTSTÄLLNING

Amalia Alvarez ställer ut en del av sina serier.

SPELNINGAR

Josefin Finér, Nadia Lambert, Mia Ström och Mitt hjärta är en bomb kommer spela musik under dagen.

FILMVISNING

En kamrat från Turkiet kommer visa filmer kl 16.00-18.00

“ANARKISTISK BOKEFTERMIDDAG”

På söndag eftermiddag kommer det hållas en rad bokpresentationer på SAC-huset (Sveavägen 98):

kl 13-14
Deric Shannon
Contemporary Anarchist Studies: An Introductory Anthology of Anarchy in the Academy

kl 14-15
Margarete Killjoy
Mythmakers and Lawbreakers: Anarchist Writers on Fiction

kl 15-16
Elin Sandström Lundh
Vi är misfits! Queerfeministisk aktivism och anarkistiska visioner

kl 16-17
Federativs förlag
Dåtiden, nutiden och framtiden av Federativs förlag